Реалізовує та підтримує ініціативи, що здатні спричинити позитивні культурні зміни на особистісному, організаційному та суспільному рівнях (м. Львів)
 Допомога тяжкохворим дітям, розвиток доступної та ефективної медицини в Україні, впровадження лікарняної клоунади та паліативної допомоги. Розвиток сімейних форм виховання сиріт. Соціалізація людей з інвалідністю. Підтримка проектів в сфері культури, освіти, спорту.
(м.Дніпро)

Популяризація знань про користь інформаційних і комунікативних технологій у житті громадян, у їх особистому і професійному розвитку   та економічній діяльності, а також у функціонуванні інституцій, організацій та інших суб’єктів (м. Варшава).
Місією є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування (м. Київ)